Конкурси, обявени от ПГСС – гр. Чирпан

Във връзка с празника на училището се обявяват следните конкурси

ЗЕМЯТА – НАШИЯТ ОБЩ ДОМ

или

УЧИЛИЩЕТО – СВЕТЛИНА И СВОБОДА

1. ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ, ЕСЕ

Изисквания към литературните произведения:

Всеки участник има право да участва с до 3 литературни произведения от посочените жанрове в обем до 4 страници (разказ, есе), написани на компютър ( А4, шрифт Times New Roman 12 пункт ).  Да се спазват основните изисквания за тези литературни жанрове.

Срок:     31.03.2012 г.

отг.: П. Николова


2. ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП

Срок:     31.03.2012 г.

отг.: Г. Нинова

Изисквания за мултимедийния продукт:

–            може да се представи презентация или видеоклип;

–            да е разработен на лицензиран или свободно разпространен софтуер (формати ppt, avi, mpg2);

–            времетраене на презентацията до 10 мин.;

–            времетраене на видеоклипа до 3 мин.;

–            Участието е индивидуално или в екип до 3-ма ученика;


3. ЗА ПЛАКАТ ИЛИ РИСУНКА

Срок:     31.03.2012 г.

отг.: С. Генова

Изисквания към рисунките и плакатите:

–            рисунките и плакатите да са на лист във формат А4 без паспарту;

–            участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники;

–            материали и техника по избор;


4. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

Срок:        31.03.2012 г.

отг.: Н. Петкова


5. ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА

Срок:     до  22.04.2012 г.

отг.: С. Генова, Г. Нинова, Св. Радева и всички класни ръководители

–            почистване двора на училището;

–            включване в инициативата  „Да изчистим България за един ден”


6. СЪЗДАВАНЕ НА УНИКАЛНА АВТОРСКА МОДНА КОЛЕКЦИЯ ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ И НЕРЕЦИКЛИРУЕМИ МАТЕРИАЛИ.

Срок:  до 31.03.2012 г.

отг.: С. Генова, Г. Нинова, Ст. Търгова

–         албум с модни скици;

–         представяне на моделите.