Rss Feed
Facebook button

За отбелязване Европейската седмица на професионалните умения в периода 29.11-03.12.2021г., учениците от специалност “Растителна защита” от ПГСС гр.Чирпан, разработиха презентации свързани с болестите по зърнено-житните култури и методите за борба с тях. https://fb.watch/9AZrM-PevT/ https://fb.watch/9AZtW_C868/

Read More »

Ученици от 8а клас, професия „Ресторантьор“, в часовете по учебния предмет „Екология“ с преподавател г-жа Димитрина Иванова, направиха красиви презентации на тема „Защитени растителни и животински видове в България“. https://fb.watch/9AYF3lmzGZ/ https://fb.watch/9AZcR76wpU/ https://fb.watch/9AZeNVhLHA/ https://fb.watch/9AZhjnpwTf/

Read More »

На Вашите въпроси и тговори, както и за оказване на съдействие на граждани, желаещи да продължат образованието си в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан е сформиран консултански екип: – Емилия Рашева – ЗДУПД – Галя нинова – ЗДУД – Росица Райкова – педагогически съветник тел: 0416/ 9-24-13 Заповед за консултантски екип  

Read More »
Translate »