Rss Feed
Facebook button

Директорът на ПГСС гр. Чирпан г-жа Таня Тотева и ученици от училището, поднесоха цветя пред паметника на Съединението, на тържеството по повод 6 септември Ден на Съединението и празник на гр. Чирпан.

Read More »

УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО В ЧИРПАН В ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „SAVING WATER“ (NO: 2020-1-CZ01-KA204-078269) В БРАГА, ПОРТУГАЛИЯ

Проект „Saving water“, осъществяван с подкрепата на програма „Еразъм +“, се фокусира върху проблема за опазването на водата и по-специално – как тя да бъде използвана по най-рационалния и ефективен начин. Седемдневните обучения, които ще бъдат проведени с подкрепата на проекта, в различните държави-участнички, разглеждат опазването на водата в животновъдство (Португалия), ландшафта (Чехия), растениевъдството (България) […]

Read More »
Translate »