Използване на европейския опит при реализация на собствена земеделска продукция чрез селския туризъм

На 28 ноември 2011 година, успешно приключи поредният проект , в който участва Професионална гимназия по селско стопанство, а именно „“Използване на европейския опит при реализация на собствена земеделска продукция чрез селския туризъм” по програма “Леонардо да Винчи, проведен през лятото на 2011 година в  Италия – страна с опит в развитието на селския и аграрен туризъм. Двадесетте участници в това приключение, водени от своите ръководители г-жа Таня Тотева и г-жа Емилия Рашева, разбраха, че  успешното усвояване на целевите средства от различните…Европейски фондове по тази мярка изисква съответно познаване същността на селския туризъм и връзката му с други, сходни на него видове туризъм; придобиване на практически знания и умения от страна на практикуващите тази дейност; познаване опита на други европейски страни, в които развитието на селския туризъм има значителен дял, но и компетентна оценка на реалните обективни дадености за развитие на селския туризъм в конкретното населено място, каквото е нашето.

По време на практиката ползвателите научиха, че селският туризъм е ключов фактор за насърчаване на икономическото развитие на селската община или район, запазвайки тяхното природно и културно-историческо наследство. Този вид почивка не е само възможност за неповторимо изживяване, породено от красотата и величието на природните дадености, но означава повторно откриване на вълшебството на селския начин на живот. 20-те ученици разбраха, че посещението и оставането в селска къща е незабравим момент, породен от съприкосновението с традиционните местни навици и оригинални, автентични продукти, поднесени в приятелска и непринудена обстановка. Това е прекрасна възможност за откриване на територии, посещение на музеи, почивка край езерото, разходка с велосипед, яздене на коне и каране на лодка по планинските потоци.

След завръщането си от транснационалната практика, участниците се заеха с разпространяване на придобитите знания, умения и компетенции натрупани от триседмичния престой в Италия.

Заключителният етап от проекта беше италиано-българска среща, на която участниците  показаха наученото. На поканата на ползвателите се отзоваха кметът на град Чирпан –  г-жа Кичка Петкова, зам. кметът – г-н Стайко Генов, директори на училища, представители на различни институции, настоятели, бъдещи ползватели по проекти.  Поводът за това събиране беше двоен, тъй като вълнуващото събитие се проведе в новата, модерно оборудвана и удобна, конферентна зала на Професионалната гимназия, открита именно с него.

Срещата започна с мултимедийно представяне, което разказа за пребиваването на двадесетте ползватели в Италия, местата, които  са посетили и добрите практики, усвоени от италианския опит.

На фона на италианска музика, под формата на развлекателно състезание, участниците бяха разделени в два отбора, състезаващи се помежду си, като отговаряха на въпроси, разделени в четири състезателни кръга: история, изкуство и култура, национални кухни и спорт.   С много знания, усмивки и подкрепа т публиката, състезанието завърши, с резултат равен за двата отбора.

По време на самото състезание, участниците в проекта споделиха своя оптимизъм относно развитието на селския и аграрен туризъм като предпоставка за възраждането на българското село, и в подкрепа на това свое твърдение изтъкнаха тезата, че: значителна част от жилищната площ в селата е неизползвана; България притежава разнообразни природни ресурси и добре запазена екосреда в селските райони; българинът е много гостоприемен и има склонност към непринудено общуване; наследници сме на богато историческо наследство и интересна селска култура; необходимо е търсене на алтернативна форма на трудова заетост като средство за преодоляване на високата степен на безработица в селата;

С много знания, усмивки и подкрепа от публиката, състезанието завърши, с резултат равен за двата отбора.

Директорът на ПГСС, г-жа Таня Тотева, ръководител на проекта, връчи на всеки участник свидетелството, удостоверяващо нивото на владеене на английски език и Документ „Europass – мобилност“, за придобитите знания и умения по време на практиката.

В края на изпълнената с вълнения среща, участници и гости се подкрепиха със специално приготвени ястия, характерни за двете държави, приготвени от ученици, обучаващи се в паралелка „Селски туризъм“.

Така приключи поредният успешен проект на ПГСС, даващ шанс на младите хора, които не само искат да знаят и могат, но и да прилагат и разпространяват наученото, като го допълват с нови и полезни знания.