Спразумение за изпълнение на правата и задълженията при Изпълнение на проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради“

Споразумение

Споразумение

На 16 ноември 2011 година, в гр.София, бе подписано Споразумение за безвъзмездна помощ за изпълнение и управление на проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради“ между г-н Трайчо Трайков –министър на икономиката, енергетиката и туризма и г-жа Таня Тотева –директор на Професионална гимназия по селско стопанство гр.Чирпан.

Училището ни ще получи финансиране от международния фонд „Козлодуй“ за подмяна на дограма, изграждане на топлоизолация на стените и покрива и оборудване на котелното с автоматика.

Споразумение - подписи

Споразумение - подписи