Учениците от VIII А ,VIII Б,VIII В , IX A,  IX Б клас , на Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан, подготвиха проекти и презентации  за епохите на Средновековието  и Реализма. Идеята се осъществи с подкрепата на учителите по  литература – г-жа Минка Петкова и г-жа Таня Радичкова. Учениците разработиха теми, свързани с живота и творчеството на Климент Охридски, Константин Преславски, Черноризец Храбър, Оноре дьо Балзак и Гюстав Флобер. Представени бяха и проекти, посветени на Библията, защото тя се изучава в  раздела от Средновековието. Получи се красива “палитра“ от идеи и творческо въображение.Част от учениците се заеха със задачата    да реализират  идеите си чрез писане – ръчно преписаха „Азбучна молитва“. Направихме кът, в който споделихме откъси от книгите, които се помнят и днес!

Проектът е част по Национална програма „Иновативно училище“ – „Проектно-изследователския подход в обучението по български език и литература“.