НАГРАДА ОТ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕРО ОТ ЛЕД“

Анна – Мария Колева ,ученичка от  VIII А клас, взе участие в литературния конкурс „Перо от лед“, организиран от община Стара Загора и музей „Литературна Стара Загора“. Ученичката написа стихотворение, посветено на зимните празници.За своето участие тя получи грамота!

Пожелаваме й още много бъдещи успехи!