Учениците от 10 А клас в часовете по физика и астрономия изработиха макет на Екоград, който се захранва изцяло от възобновяеми енергийни източници. Те представят една хибридна вятърно-соларна система за производство на енергия, в която енергията на вятъра и слънцето се превръщат в електричество. Към своя макет, учениците направиха и презентация, в която го представят.