На 31.10.2023 год. преподавателите от ПГСС гр. Чирпан , участваха в обучение на тема „Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“ с лектор г- жа Мария Кунчева от Евроклас – консулт, което се проведе в хотел „Алхемист Резиденс Фон Голденбург“ с. Белащица.