В час по физика и астрономия учениците от 8а клас, спец. Електронна търговия, под ръководството на преподавателя си г-жа Димитрина Иванова, демонстрираха опитно реактивното движение и третия принцип на механиката.