ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Учениците от VIII А ,VIII Б  и X A клас , на Професионална гимназия по селско стопанство,гр.Чирпан, подготвиха проекти за народните будители от литературата.Поводът е празникът 1- ви ноември-Ден на народните будители.Идеята се осъществи с подкрепата на учителите по  литература – г-жа Минка Петкова и г-жа Таня Радичкова.Учениците ни запознаха с живота,творчеството и известни мисли на Петър Берон, Кирил и Методий, Иван Вазов, Христо Ботев, Васил Левски,Братя Миладинови, Петко Славейков,Любен Каравелов и др.

На отделно табло учениците бяха провокирани да посочат днес има ли народни будители, получиха се различни положителни отговори, които ни дават надежда да вярваме,че искрата за пробуждане е все още жива и я има днес!

Проектът е част по Национална програма „Иновативно училище“ – „Проектно-изследователския подход в обучението по български език и литература“.

 

Честит празник, будителю любим!