На 17.05.2023г. Маргарита Бурова – инспектор Детска педагогическа стая в РПУ Чирпан, проведе обучение на преподавателите от ПГСС на тема „Поведение и действие при заплахи за използване на взривни устройства и актове на насилие в образователни институции.