На 16.05.2023г. в ПГСС гр. Чирпан се проведе тържествено изпращане на Випуск 2023.