На 17.05.2023 г. в конферентната зала на ПГСС гр.Чирпан се проведе открит урок по английски език „Learning step by step“. Учениците от 8 а клас специалност „Електронна търговия“ с усилено изучаване на английски език и техния преподавател г-на Янко Петков, демонстрираха по атрактивен начин придобитите знания по езика пред родители, преподаватели и съученици.