Практически проект в часовете по немски език

След преминат семинар по „Методика и дидактика на преподаване на немски език“ за млади учители, организиран от Министерство на образованието в Румъния, МОН – България, Гьоте–Институт София и Букурещ бе проведен практически проект в часовете по немски език в 11 клас в ПГСС гр. Чирпан / Презентация  / . Като добра практика, осъществена от екип с две колежки от Румъния искам да споделя моя опит и  и положителни впечатления. За успешно овладяване на езика от голямо значение са добрата мотивация, представянето и практикуването на езиковите конструкции в максимално близки до реалния живот ситуации и не на последно място предразполагаща среда и преодоляване на страха от свободното общуване.

Въпросът, който си поставихме за проучване и изследване беше „Учениците ми досега се изразяват повече индивидуално и монологично. Ако приложа повече игри в часовете си, дали те ще комуникират повече помежду си и ще бъдат по-активни?“

Целта ни беше чрез игралния метод да мотивираме учащите да участват активно и да общуват колкото си може повече помежду си на немски език, при това забавлявайки се, без притеснение.

В периода 15.09.2012 г. до 30.10.2013 г. използвахме по една учебна игра седмично, съобразена с темата на урока, нивото на учениците и избрана от всяка една от нас индивидуално за групата. За оценка на резултатите използвахме обща анкета, която учениците попълниха в самото начало и след това в края на проекта.

След приключване на проучването обобщихме нашите впечатления и наблюдения в обща презентация. Изводите от нашата работа са:

  • Интензивна комуникация между обучаваните на немски език;
  • Участие на всички в процеса на обучение – без изключение;
  • Мотивация, интересът и креативността на учениците се повишиха;
  • Успеваемостта и възприемането на материала бяха повишени чрез емоционалното ангажиране на учениците и близките до действителността ситуации;
  • Задръжките и притеснението от свободното общуване бяха преодолени;
  • Часовете преминаха забавно и различно.

 

Бояна Стоянова – старши учител по немски език

и руски език в ПГСС гр. Чирпан