НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС

оа     ььь

През тази учебна година, ученици и учители от ПГСС, ще посрещнат още едно  предизвикателство и това е работата по новия проект по секторна програма „Коменски”.  „Изправени пред промените в климата през 21 век” е темата, по която ще се работи. Това е предизвикателство, защото досега гимназията има опит в реализиране на проекти по програма „Леонардо да Винчи”, а това е първи проект по програма „Коменски”. Предизвикателство, защото партньори по проекта са сродни училища от няколко държави – Турция, Румъния, Унгария и Португалия и дейностите по работната програма трябва да се координират  и разпределят между всички. Предизвикателство, защото темата е свързана с един глобален проблем, по който младите хора трябва да изразят своето отношение и да имат позиция.

Проектът ще се изпълнява в продължение на две години и ще бъде финализиран през 2015 г. В работната програма са предвидени различни дейности: изработване на презентации, доклади, статии, открити уроци, дискусии, речник с понятия свързани с темата. Всяка страна ще бъде домакин на работна среща и ще посрещне гости от другите  училища партньори.

Работният език на проекта е английски, затова при избора на ползватели, най-важни критерии бяха теста и събеседването по езика. Тези ученици, които се справиха добре, бяха допуснати да попълване на анкета и до изработване на презентация. Така бяха избрани 17 ползватели и 6 резерви от 8, 9 и 10 класове. Ползвателите ще бъдат разделени на групи и ще посетят една от страните партньори, където ще участват в работните срещи. Те ще бъдат основни участници във всички дейности от работната програма, около които ще се обединяват и други ученици от училището. Учениците  се ръководят от екип от учители, които ще ги подпомагат и ще пътуват с тях.

През февруари 2014 г. първата работна среща ще се проведе в Турция. Планирано е учениците и учителите, които ще пътуват да разгледат град Истанбул, един интересен мегаполис, след което да продължат към мястото на срещата – гр. Самсун, който се намира на Черно море.

ПГСС ще бъде домакин на работната среща през месец април 2014 г. Тече усилена подготовка, за да се представим добре и да изненадаме нашите гости с различни инициативи.

 

   Този проект е финансиран по линия на Програма „Учене през целия живот”  на Европейската комисия. ПГСС гр. Чирпан носи отговорност за съдържанието на настоящата публикация. ЕК, ЕС и НА не поемат отговорност за начина, по който представената  информация може да бъде използвана.

 

DSC01131