На 8 март 2023г.  в ПГСС с празничен спектакъл бе отбелязан празникът на жената.
В него взеха участие учениците от извънкласните творчески групи – „Театрално изкуство“, с ръководител Таня Радичкова и „Танцово изкуство“, с ръководител Галина Матева.
Жената е цветът на живота!
Жената е вдъхновение!

С един малък поздрав се прекланяме пред огромната сила на всяка една жена!