Исторически конкурс

Днес13 МАРТ 2023г., г-жа Тотева директор на училището, награди участниците в историческия конкурс, посветен на 145 години от Освобождението на България. Със свои проекти се представиха момичета и момчета от 8 до 10 клас. Ето и наградените.

Йоанна Стойчева 9б клас – 1-во място;

Теодор Илиев 9а клас – 2-ро място;

Анастасия Генова  и Моника Димова 10а клас – 3-то място;

Кристиян Давидов 9б клас – за оригинална идея;

Мария Александрова 9в клас – за оригинална идея;

Грамоти за участие получиха и: Милена Иванова 8г кл.,  Галина Манева 8г кл.,  Деляна Иванова 9а кл., Мустафа Асенов 9г кл. и Чонка Илиева 9в кл.