Във връзка с кариерното ориентиране на учениците, преподаватели от ПГСС гр. Чирпан, посетиха ОУ „Васил Левски“ с. Гита, където представиха професиите и специалностите, които се изучават в професионалната гимназия.