Учениците от 8А клас, специалност „Електронна търговия“ под ръководството на г-н Петков и г-жа Ницова направиха тематични кулинарни коледни проекти.