Във връзка с кариерното ориентиране на учениците, преподаватели от ПГСС гр. Чирпан, посетиха ОУ „Васил Левски гр. Чирпан, където представиха професиите и специалностите, които се изучават в професионалната гимназия.