ПОРЕДНО ОТЛИЧИЕ ЗА ПГСС

От името на Аграрен университет, град Пловдив, г-жа Таня Тотева, директор на ПГСС връчи благодарствено писмо и парична награда на екипа от ученици и техния ръководител, г-жа София Генова, главен учител по биология и ЗО. Поводът е отличен видеоклип, с който Професионалната гимназия взе участие по проект AGRIKOL, на АУ – Пловдив. Признанието е за всички, включили се в подготовката и реализирането на мултимедийния продукт. Наша силна страна е екипността, и този успех го доказа!