Предстоящ ДЕН НА ЗЕМЯТА

Нека и ние дадем своя принос  в Инициативата,  посветена на 40-та годишнина от началото на

отбелязването на Деня на Земята,

която празнуваме през 2010 г., защото

Във връзка с празника се осъществиха следните  еко-инициативи:

–         Под мотото „Отпадъците могат да бъдат и полезни” – конкурс за изработване на екосувенири.

–         Под мотото „Да опазим въздуха и зеленото богатство” –  конкурси за изготвяне на презентация, плакат, написване на есе или стихотворение.

–         Състезания по професии.

–         Почистване двора на училището и залесяване на дръвчета и храсти.

–         Оформяне на цветните градинки.

–         Среща-разговор по въпросите на екологията с кмета на общината г-н Васил Донев.

–         Спортен турнир с участие на ученици от други училища в общината.