Покана

[google-translator]

Ръководството на Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан  кани всички избрани представители на обществения съвет на първо заседание  със следния дневен ред:

  1. Избор на председател на обществения съвет.
  2. Текущи-вземане на решения, свързани с оперативната работа на обществения съвет.

Заседанието ще се проведе на 13.12.2016г. от 17 15 часа в конферентна зала (№307) на ПГСС.

Директор на ПГСС  гр. Чирпан,

Таня Тотева