Връчване на удостоверения за владеене на английски език

[google-translator]

На 30.11.2016 год. в експозиционната зала на къща-музей „П. К. Яворов“ гр.Чирпан се проведе тържествено връчване на удостоверенията за ниво на владеене на английски език на учениците от професиите „Техник на селскостопанска техника“ и „Ресторантьор“ с усилено изучаване на английски език. Под формата на презентация за страните – членки на ЕС учениците демонстрираха придобитите знания по английски език.
Г- жа Тотева – директор на училището връчи удостоверения на всички ученици, представили се успешно на изпита по английски език, проведен със съдействието на ДИПКУ гр. Стара Загора.