ОБЯВА

ПГСС обявява прием на документи за кандидатстване по проект №2012-1-BG1-LEO01-06830 на тема „Биологичното земеделие и селския туризъм – път към дълголетие“ по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“ – IVT.

Транснационалната триседмична практика ще се проведе през лятото на 2013 г. в гр. Милано, Италия.

Проектът е предназначен за 20 ученици – момичета и момчета от всички специалности изучавани в ПГСС, гр. Чирпан, на образователно ниво ІХ-ХІІ клас.

Желаещите, за участие, ученици попълват заявление по образец.

Формулярите ще получават от:

08.10.2012 г. до 12.10.2012 г.в стая 212 /ЗАС/