Откриване на новата учебна година

На добър час и успешна нова година!

Тази година, нашата професионална гимназия има кръгъл юбилей и отново, 70 години след създаването й, отново разтваря врати, за да приеме своите чада.

На 17.09.2012г. празнично почистеният двор на Професионална гимназия по селско стопанство се огласи от звънките гласове на учениците, отпочинали, развълнувани и радостни да се срещнат отново след дългата лятна ваканция. Усмивките и разговорите се въртяха и около новия външен вид на училищната сграда.

Тя беше обновена и готова за новата учебна 2012/2013г. със средства от МФ „Козлодуй“, а цяло лято работници, учители и помощен персонал неуморно се трудиха, за да бъде постигнат този уникален резултат.

Училищното тържество беше открито със стихове, момичета изпълниха химна на гимназията, специално написан по повод 70-годишния юбилей на училището, ехтяха вълшебните звуци на българския народен фолклор.

На празника присъстваха много гости. В своето приветствено слово г-н Генов, зам. кмет на Община Чирпан, пожела здраве и много нови успехи на всички ученици и учители от Професионалната гимназия.

Дванадесетокласничката Мая Пухова поздрави всички деветокласници направили своя избор, а именно ПГСС.

Директорът на гимназията г-жа Таня Тотева, приветства присъстващите като акцентира върху предимствата, които дава професионалното обучение. Изрази гордост от постигнатите успехи на учениците от гимназията, със задоволство сподели, че отново ПГСС град Чирпан има одобрен проект за транснационално сътрудничество по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, който ще се реализира през учебната 2012/2013г. в град Милано, Италия. Директорът представи и професиите за новата учебна година, класните ръководители на учениците от деветите класове, както и на записаните в задочна форма на обучение.

За добре дошли, деветокласниците бяха посрещнати с вкусни пити хляб.

Преди да пристъпят в новообновената красива сграда на гимназията, символично беше отрязана трикольорна лента от зам.- кмета Стайко Генов и Директора на гимназията г-жа Таня Тотева, която веднага след това плисна вода с думите: „Да ни върви по вода“.

Освежената училищна сграда прегърна своите възпитаници…