Участие с проекти в националната ученическа конференция по гражданско образование на тема „Семейство-училище-общество“

[google-translator]

Ученици от ПГСС – Чирпан участваха със свои проекти в националната ученическа конференция по гражданско образование на тема „Семейство-училище-общество“, организирана от СОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Добрич, Община Добрич и Висше училище по мениджмънт –гр. Добрич.

Гергана Георгиева от IX а клас – рисунка

Пламен Тодоров от IX б клас – рисунка

Росица Христозова от X а клас – презентация