Момичетата от Ха клас, професия“Ресторантьор“ и техните прекрасни произведения

[google-translator]

Момичетата от Ха клас, професия“Ресторантьор“ и техните прекрасни произведения, създадени в часовете по „Технология на кулинарната продукция“ под ръководството на госпожа Мария Димитрова.