Разпространение на придобитите знания и умения от практика в Германия

[google-translator]
Разпространение на придобитите знания и умения от практика в Германия по проект „Предприемчиви и“ конкурентноспособни чрез иновации от стажуване в Германия“ по програма Еразъм + в Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“ град Стара Загора.
VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110