ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ В ЧИРПАН УЧАСТВА В ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  • За дванадесета поредна година се организира Панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране.
    На 9 май, от 10.30 до 14.00 часа, екип от ученици от VIII до XI клас в ПГСС, под ръководството на г-жа Галя Нинова – зам.-директор по учебната дейност, г-жа Светла Радева – старши учител по история и цивилизации и г-жа София Генова – главен учител по биология и ЗО, представи професии и специалности, по които гимназията ще осъществи прием, след завършен VII клас.
    Инициативата се проведе в голямата зала на община Чирпан. По предварително изготвен график, ученици от шест училища: СУ „П. К. Яворов“ – Чирпан, ОУ „В. Левски“ – Чирпан, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Чирпан, ОУ „Отец Паисий“ – с. Зетьово, ОУ „Васил Левски“ – с. Гита, ОУ „Кирил и Методий“ – с. Свобода посетиха импровизирания щанд на Професионална гимназия по селско стопанство.
    Училищният екип презентира ПГСС като иновативно училище и предлаганите професии и специалности, за прием в VIII клас, за новата учебна година. Седмокласниците получиха рекламни брошури и задаваха въпроси за всичко, което ги вълнува относно училището и избора на професия.
    Благодарим на община Чирпан за създадената организация и ефективно реализираните срещи по време на Панорамата.