Днес във физкултурния салон на ОУ „Васил Левски“ гр. Чирпан се проведоха състезателни игри и празник на войнишката боб чорба, организирани от Военно формирование с. Свобода. Ученици от ПГСС гр. Чирпан , с ръководител г-н Петър Шопов взеха първо място в отборни игри, а ученици от 11а клас на ПГСС гр. Чирпан, с ръководител г-жа Ивелина Боянова приготвяха и сервираха на гостите.