1-ВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Честит празник просветители, книжовници, създатели и носители на духовните ценности на нацията!

ПОКЛОН, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!