ОТКРИТ УРОК В ПГСС ГР. ЧИРПАН

На 05.11.2019год. в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан се проведе открит урок по учебния предмет „Технология на кулинарната продукция – практика“. Под ръководството на преподавателката си г-жа Величка Ницова, момчетата и момичетата от XIIА клас демонстрираха усвоените знания и умения в приготвянето и сервирането на ястия.