Обучение за работа с електронен дневник

На 17.10.2019 год. преподавателите от ПГСС гр. Чирпан участваха в обучение за работа с електронен дневник, проведено от представители на АдминСофт Плюс ООД гр. София