Учение за действия при възникване на пожар

На 21.10.2019 год. в ПГСС гр. Чирпан се проведе учение за действия при възникване на пожар.