БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕГУСТАЦИОННА ВЕЧЕР 2018

На 08.02.2018 год. за  четиринадесети път Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан и Училищното настоятелство проведоха благотворителна  дегустационна вечер, на която бяха представени 21 различни вина.

За цар на виното  беше избран представителят на винарска изба с. Гранит г-н Митко Николов. Събраните средства в размер на 5 742,50 лв.  ще бъдат използвани за подпомагане на финансово затруднени ученици, за  да продължат образованието си.