24 май 2016г.

Най- впечатляващото представяне на общоградското тържество по случай 24 май Деня на славянската писменост българската просвета и култура беше това на участниците от Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан.
Изучаваните професии и специалности и извънкласните дейности, осъществявани в училището бяха блестящо представени от учениците в оригиналния спектакъл дело на г-жа Стоянка Търгова.