ПОВОДИ ЗА ГОРДОСТ

Прекрасният юнски ден започна с вълнуващ рецитал на Яворова поезия и завърши с много награди и усмивки!
Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия “Подир сенките на облаците”, 2024г.,организиран от Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан и Фондация “Яворов“ Яворов, Втора възрастова група – VІІІ – ХІІ клас. С индивидуални изпълнения се представиха учениците: Калина Матева 8а клас Ана-Мария Колева 8а клас – Поощрителна награда Ремзие Яшар- Награда на Ротари клуб, гр. Чирпан Минка Танева- 10 а клас Живка Димитрова, 10а клас- Поощрителна награда, Йоанна Стойчева, 10 б клас- Трето място Анелия Иванова, 10 а клас – Второ място Жури с председател актрисата Елена Петрова оцени изпълненията на участниците.
Поздравяваме всички участници и техните ръководители: г-жа Минка Петкова и г-жа Таня Радичкова!