ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

На 22 април – Ден на Земята, Професионална гимназия по селско стопанство чества своя празник. Денят започна с гост-лектор, г-жа Таня Георгиева – обществен възпитател към МКБППМН Чирпан и доброволец природозащитник.

В конферентната зала на училището ученици от 8, 9 и 10-ти класове изслушаха с интерес презентираната от г-жа Георгиева тема за опазване на почвата и свързаните с нея блага на планетата Земя. Провокирани от интересни факти, отговаряха на въпроси, свързани с плодородието на почвата и ролята на човека за опазването й. Засегната бе и темата за доброволчеството, която породи идеи за бъдещи партньорства.

Срещата се проведе по инициатива на „Екоклуб ПГСС“ и клуб „Гражданско образование“. Всички ученици получиха флаери с мото „Спасете почвата!“