Открит урок в ПГСС Чирпан

На 14.02.2024г. в ПГСС гр. Чирпан тържествено бе отбелязан празника „Трифон Зарезан“ По този повод се проведе открит бинарен урок от учениците от специалност „Трайни насаждения“ и специалност „Селски туризъм“ като се съчетаха два учебни предмета-Растениевъдство и Бит и култура. Темата на урока беше „Лозарството в България и празника Трифон Зарезан.“ Целта на урока беше свързана с това да се запознаят учениците с развитието на лозарството в България и как този поминък е отразен в празниците на българина. Тъй като ПГСС е иновативно училище при провеждането на урока беше приложен проекто-базирания метод. В началото на часа се извърши ритуално зарязване на училищното лозе от директора г-жа Таня Тотева и част от присъстващите учители.
В края на часа всички се почерпиха с вкусни традиционни ястия приготвени от учениците специалност“ Селски туризъм“ .