важно съобщение за учениците, пътуващи от с. свобода