Учениците от 8А и 8Б клас, в часовете по информационни технологии, под ръковдството на преподавателите си г-жа Галя Нинова и г-н Мирослав Йорданов, създадоха и презентираха Web сайтове.