ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ  ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСС

За да бъдем в крак с тенденциите на новото време, за по-качествено и ефективно обучение и мотивиране на учениците, ръководството на ПГСС гр. Чирпан закупи два  лаптопа Asus zSpace.

ПГСС е едно от малкото училища в страната, което е придобило и вече използва тази иновативна технология.

zSpace е единствена по рода си технология, чрез която учениците ни използват виртуални 3D холограми и симулации на експерименти във виртуална и добавена реалност.

Комбинацията от хардуер, софтуер и учебно съдържание подпомага учебния процес по общообразователна и професионална подготовка ,променя начина, по който приемаме информация и усвояваме нови знания.

Потапящото усещане за реализъм гарантира запомнянето и много по-ефективното усвояване на учебното съдържание.  Учениците имат чувството, че 3D моделите са буквално пред очите им и могат да взаимодействат с тях в реално време!

Използването на тези технологии мотивира учениците и вдъхновява любопитството към учене. Вдъхва живот на ученето чрез завладяващи преживявания.

Използването на все повече иновации в ПГСС събужда интереса в клас и улеснява процеса на преподаване, усвояване и прилагане на наученото.

https://www.facebook.com/PgssChirpan/videos/280576804440693