Ученици от 8 „б“ клас, под ръководството на учителя си по английски език, г-жа Ширин Исмаилова, подготвиха и представиха свои презентации на тема: My Favorite Sportsperson.