НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

От 07.02.2022г. до 11.02.2022г. всички паралелки от Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан преминават на онлайн обучение, поради влошената емидемиологична обстановка.