БДП

План БДП 2023-2024

2023-2024 план за действие БДП

график 2023-2024

график-2023-2024

програма 8 клас БДП 23-24

програма 9 клас БДП 23-24

програма 10 клас бдп 23-24

програма 11 клас бдп 23-24

програма 12 клас бдп 23-24

План БДП 2022-2023

програма 8 клас bdp 22-23g

програма 9 клас bdp 22-23г

програма 10 клас бдп 22-23g

програма 11 клас бдп 22-23g

програма 12 клас бдп 22-23g

29 юни 2022год. БДП

План БДП 2021-2022

План на комисията по БДП 2021-2022

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2021-2022

програма 8 клас

програма 9 клас

програма 10 клас

програма 11 клас 

програма 12 клас

ДОКЛАД – БДП 2020-2021г.

План за действие 2021 г. за БДП

План за работа на Училищната комисия по БДП 2020-2021

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2020-2021

програма 8 клас

програма 9 клас

програма 10 клас

програма 11 клас

програма 12 клас