Учене през целия живот

На 18.12.2009г.в хотел „Шератон” се проведе първата валоризационна конференция на европейската програма „Учене през целия живот”. Събитието съвпадна с честване на десетгодишнината от създаването на Центъра за развитие на човешките ресурси/ЦРЧР/ Гости бяха:зам.министър на образованието, младежта и науката Светлана Ломева и Началника на регионален инспекторат гр. София-Ваня Кастрева.

Прочети »