Проект по „Леонардо Да Винчи“

За един успешно реализиран проект по  програма  „Леонардо Да Винчи” Намерихме ли отговор на поставените въпроси Селският туризъм придобива популярност в България в края на 90-те години на миналия век, като печеливш отрасъл, за който в страната ни има възможности за развитие. От тогава, държавните ни институции, НПО–та и експерти се заеха да правят стратегии, […]

Прочети »

Държавен план-прием за учебната 2010/2011 година за Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан,

Утвърден със Заповед №РД 09-363/30.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката. Професия Специалност Степен на образование Срок на обучение Форма на обучение Входящо образо-вание Балообразуващи оценики Организатор на туристическа агентска дейност СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ СРЕДНО 4 години ДНЕВНА ОСНОВНО 1. География х 3,2. Чужд език 3. Български език и литература Техник-растениевъд РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И […]

Прочети »

22 април – Световен ден на Земята и празник на ПГСС гр. Чирпан

Тази година ПГСС гр. Чирпан отбелязва своя училищен празник на 22 април, когато се чества Световният ден на Земята. По този начин учители и ученици се присъединяват към милионите хора на планетата в призива: „Да запазим чистотата и красотата на Земята!” Гости на тържеството бяха г-н Донев – кмет на общината; заместник кметовете г-жа Паунова […]

Прочети »

Предстоящ ДЕН НА ЗЕМЯТА

Нека и ние дадем своя принос  в Инициативата,  посветена на 40-та годишнина от началото на отбелязването на Деня на Земята, която празнуваме през 2010 г., защото Във връзка с празника се осъществиха следните  еко-инициативи: –         Под мотото „Отпадъците могат да бъдат и полезни” – конкурс за изработване на екосувенири. –         Под мотото „Да опазим въздуха […]

Прочети »