Участие на ПГСС в международни проекти по секторна програма „Леонардо да Винчи”

Проект на тема «Усвояване и трансфериране на европейския опит в селския туризъм» спечели Професионална гимназия по селско стапанство – гр. Чирпан. Той се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз по секторна програма “Леонардо да Винчи”. В него се предвижда ползвателите да бъдат 20  ученика, момичета и момчета, от специалностите: «Селски туризъм»; «Земеделско […]

Прочети »

Участие на ПГСС в международни проекти – секторна програма „Леонардо да Винчи” дейност „Обмен”

През изминалата учебна година ПГСС, гр. Чирпан разработи и спечели поредния проект по секторна програма за учене през целия живот “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” мярка Мобилност, дейност Обмен със заглавие “Развитие на професионални, педагогичес­ки и културни умения и компетенции, из­полз­вай­ки ев­­ро­пейс­кия опит в селския ту­ризъм“.

Прочети »